โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)

ตารางเรียน ตารางสอน


*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอน ในวัน จันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565