โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)

ตารางเรียน ตารางสอน


*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอน ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564