โปรแกรมตารางเรียน/ตารางสอนออนไลน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านเก่า)

ตารางเรียน ตารางสอน


*เริ่มใช้ตารางเรียนตารางสอน ในวัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2565